Forsamlingstelt

Reglerne for forsamlingstelte er ændret pr. 1. juli 2016. Opstilling af forsamlingstelte, hvor flere end 150 personer samles, skal anmeldes til din kommune. Brand & Redning Sønderjylland gennemfører brandsyn.

  Du kan se på følgende diagram, hvornår og hvordan der skal søges om tilladelse til opstilling af forsamlingstelte. Du kan se diagrammet her

  Ansøgning om byggetilladelse (ikke-certificerede telte):

  Der søges via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Det er det kommunernes byggemyndigheder, som sagsbehandler ansøgningen.

  Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
  • Adresse, hvor teltet skal opstilles
  • Teltets størrelse i m2
  • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet på samme tid
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
  • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

   Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

  • Statiske beregninger for teltkonstruktionen (dokumentation for konstruktive forhold)
  • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber
  • Oversigtstegning over teltets placering på matriklen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger
  • En pladsfordelingsplan (kun hvis teltet skal benyttes af flere end 150 personer samtidigt)
  • En brand- og evakueringsinstruks (kun hvis teltet skal benyttes af flere end 150 personer samtidigt)

  Anmeldelse til kommunens byggemyndighed (certificerede telte til flere end 150 personer):

  Der anmeldes via kommunernes hjemmesider (se links herunder) senest 30 dage før arrangementets afholdelse.

  Netforvaltningen i Tønder Kommune
  Netforvaltningen i Aabenraa Kommune
  Netforvaltningen i Haderslev Kommune

  Du kan også anmelde via e-mail til beredskab@brsj.dk

  Brand & Redning Sønderjylland håndterer på vegne af byggemyndighederne de brandmæssige tilladelser og foretager brandsyn ifm. arrangementet.

  Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Tidsrum for opstilling og arrangement (datoer og klokkeslæt)
  • Adresse, hvor teltet skal opstilles
  • Teltets størrelse i m2
  • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet på samme tid
  • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
  • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

  Anmeldelsen skal vedlægges følgende bilag:

  • En brand- og evakueringsinstruks  
  • En pladsfordelingsplan. Såfremt teltet er certificeret og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan, skal inspektionsrapporten vedlægges i stedet for pladsfordelingsplanen
  • En kopi af teltets inspektionsrapport og inspektionscertifikat

  Bilagene kan vedhæftes direkte i ansøgningen på NFOA.

  Arrangemneter med over 750 deltagere

  Ved større arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en ”Sikkerhedsplan for større arrangementer”, som fremsendes ifm. anmeldelse/ansøgning. Sikkerhedsplanen skal indeholde følgende: 

  • Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 
  • Organisationsplan med arbejds- og ansvarsområder 
  • Kommunikationsforhold og kommandoveje 
  • Personalets kvalifikationer og opgaver 
  • Information og instruktion til personale 
  • Det præhospitale beredskab 
  • Kommunikation med myndigheder 
  • Information til publikum 
  • Alarmerings- og evakueringsplan 
  • Beskrivelse og oversigtsplan af arrangementspladsen 
  • Beskrivelse og oversigtsplan af området for arrangementet 

  Driftsjournal

  Under arrangementer med over 150 deltagere skal den ansvarlige for arrangementet udfylde en driftsjournal. Du kan hente en driftsjournal her

  Brandslukningsudstyr

  Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.

  Sidst opdateret 27.07.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev tlf: 73 76 66 66 beredskab@brsj.dk cvr.nr.: 35438718 - ean.nr. 5798005102007 - Reg.nr. 7910 Kto.nr. 1830747