Midlertidig camping

Reglerne for midlertidige campingområder ændret pr. 1. juli 2016. Midlertidige campingområder, hvor flere end 150 personer samles, skal enten anmeldes til eller ansøges hos din kommune. Brand & Redning Sønderjylland gennemfører brandsyn.

Du kan se på følgende diagram, hvornår og hvordan der skal søges om tilladelse til mindlertidige campingområder. Du kan se diagrammet her

Ansøgning om byggetilladelse (over 3000m2):

Der søges via www.bygogmiljoe.dk senest 30 dage før arrangementets afholdelse. Brand & Redning Sønderjylland håndterer på vegne af byggemyndighederne de brandmæssige tilladelser og foretager brandsyn ifm. arrangementet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor campingområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

 Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter

Anmeldelse til kommunens byggemyndighed (fra 1000m2 til 3000m2):

Der anmeldes via kommunernes hjemmesider (se links herunder) senest 30 dage før arrangementets afholdelse.

Netforvaltningen i Tønder Kommune
Netforvaltningen i Aabenraa Kommune
Netforvaltningen i Haderslev Kommune

Du kan også anmelde via e-mail til beredskab@brsj.dk

Brand & Redning Sønderjylland håndterer på vegne af byggemyndighederne de brandmæssige tilladelser og foretager brandsyn ifm. arrangementet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor campingområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

 Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter

Bilagene kan vedhæftes direkte i ansøgningen på NFOA.

Mindre arrangementer

Festival- og salgsområder under 1000m2 skal der ikke søges om. Festival- og salgsområder skal dog altid placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvenfig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

Arrangemneter med over 750 deltagere

Ved større arrangementer til mere end 750 personer skal der tillige udarbejdes en ”Sikkerhedsplan for større arrangementer”, som fremsendes ifm. anmeldelse/ansøgning. Sikkerhedsplanen skal indeholde følgende: 

 • Risikoanalyse og sikkerhedsvurdering 
 • Organisationsplan med arbejds- og ansvarsområder 
 • Kommunikationsforhold og kommandoveje 
 • Personalets kvalifikationer og opgaver 
 • Information og instruktion til personale 
 • Det præhospitale beredskab 
 • Kommunikation med myndigheder 
 • Information til publikum 
 • Alarmerings- og evakueringsplan 
 • Beskrivelse og oversigtsplan af arrangementspladsen 
 • Beskrivelse og oversigtsplan af området for arrangementet 

Brandslukningsudstyr

Bemærk at der kan lejes håndildslukkere for en kort periode ved Brand & Redning Sønderjylland.

Sidst opdateret 27.07.2017

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev tlf: 73 76 66 66 beredskab@brsj.dk cvr.nr.: 35438718 - ean.nr. 5798005102007 - Reg.nr. 7910 Kto.nr. 1830747