ABA anlæg

ABA-anlæg, sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg skal altid udføres efter aftale med brandvæsenet.

ABA-anlæg
Et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) udføres med automatisk alarmafgivelse til brandvæsenet.
Dette betyder, at påvirkes detektorerne, der sidder i loftet, af enten røg eller varme (alt efter type), alarmeres brandvæsenet. I visse tilfælde er ABA-anlægget tilkoblet et varslingsanlæg.
Brandtekniske installationer som ABA-anlæg skal altid udføres efter aftale med Brand & Redning Sønderjylland.

Hvorfor har man egentlig brandalarmanlæg?
ABA-anlæg skal i tilfælde af begyndende brand kunne:

  • Advare personer om en eventuel fare
  • Tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden
  • Tilkalde brand- og redningsberedskabet
  • Aktivere eventuelle andre sikringssystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg

Hvad er fordelene ved et brandalarmanlæg?
Ved at installere et brandalarmanlæg:

  • Nedsætter man risikoen for, at mennesker og værdier bliver alvorligt skadet ved brand
  • Kan man opdage en begyndende brand tidligt
  • Tilkaldes brand- og redningsberedskabet øjeblikkeligt
  • Kan omfanget af brandskaderne oftest reduceres
  • Reduceres brandrisikoen på virksomheden, som igen kan medføre en lavere forsikringspræmie

Siden 2000 er antallet af ABA-anlæg næsten fordoblet, og med ABA-anlæg følger også et stort antal blinde og falske alarmer.

Hyppigst registrerede årsag til aktivering af ABA-anlæg:
På landsplan kørte brandvæsnerne ud til 13.534 alarmer fra ABA-anlæg i 2010. Af disse alarmer var 12% reelle, 84% blinde og 4% falske.
De fleste blinde alarmer fra ABA-anlæg skyldes håndværkeres arbejde (15%), eller udvikling af damp/os, f.eks. ved madlavning (15%), men også personalefejl (7%), rygning for tæt på en detektor (6%), samt fugt, vand eller frost (5%) er væsentlige kilder til blinde alarmer.
Brandvæsnet kan ikke fastslå årsagerne til alle blinde alarmer fra ABA-anlæg, og i ca. en tredjedel af tilfældene registreres årsagen til alarmen som ukendt.

Hvilke signaler kan vagtcentralen modtage?
Falcks vagtcentral, som vi benytter, kan på nuværende tidspunkt modtage type 1 og 2 forbindelser via det offentlige alarmnet (DOA).

Skemaer vedr. ABA anlæg

Sidst opdateret 12.07.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev tlf: 73 76 66 66 beredskab@brsj.dk cvr.nr.: 35438718 - ean.nr. 5798005102007 - Reg.nr. 7910 Kto.nr. 1830747