Om os

Brand & Redning Sønderjylland er et selskab bestående af beredskaberne fra Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Vi har ialt 28 frivillige brandværn og 4 falck-stationer, som skal servicere de 3 kommuner ved brand og lignende.

Brand & Redning varetager mange forskellige opgaver, bl.a.: 

  • Brandteknisk byggesagsbehandling
  • Brandsyn af skoler, institutioner, koncert- og forlystelsessteder, brandfarlige virksomheder m.v.
  • Kurser i førstehjælp, elementær brand m.v.
  • Brandslukning, redning, miljø og søredning
  • Forplejning og indkvartering af evakuerede og nødstedte
  • Ansøgning om afholdelse af særlige arrangementer
  • Uddannelse af brandfolk

Du kan finde selskabets vedtægter på dette link og statsforvaltningen godkendelse på dette link.

Beredskabskommissionen har, pr. 1. januar 2017, fastsat serviceniveauet for beredskabet i de tre deltagerkommuner i Den risikobaserede dimensionering.

Imellem Brand & Redning Sønderjylland og de 3 kommuner er der indgået samarbejdsaftaler, som beskriver hvilke opgaver selskabet løser for kommunerne. Samarbejdsaftalerne kan læses her: Generel aftale, tillæg 1 - byggesag, tillæg 2 - Beredskabsplanlægning, tillæg 3 - Brandhaner, tillæg 4 - Uheld med farlige stoffer.

Sidst opdateret 12.11.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev tlf: 73 76 66 66 cvr.nr.: 35438718 - Ean.nr. 5798005102007 - Reg.nr. 7910 Kto.nr. 1830747