Brandsynsrapport

Mange brandsynsrapporter er uden bemærkninger. Andre brandsynsrapporter indeholder anbefalinger, påbud eller forbud. Det er bygningsejeren og den driftsansvarliges pligt, at sikre at bygningerne og deres brug lever op til lovens krav.

Hvis du har fået et påbud eller et forbud, skal du melde tilbage til Brand & Redning Sønderjylland, når de påpegede forhold er udbedret. Dette gør du ved at følge det link, der er på den tilsendte brandsynsrapport.

Du kan læse mere i vores korte vejledning her.

Sidst opdateret 21.03.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Brand & Redning Sønderjylland Højskolevej 1 6360 Tinglev tlf: 73 76 66 66 cvr.nr.: 35438718 - Ean.nr. 5798005102007 - Reg.nr. 7910 Kto.nr. 1830747