Gå til hovedindhold

Hjælperøgdykkere


Brand & Redning Sønderjylland gennemfører uddannelse af hjælperøgdykkere.

Indhold

    En hjælperøgdykker uddannes til at fungere som en lokal brandforebyggelsesambassadør, som i det daglige har fokus på virksomhedens sikkerhed, særlige risici for brand, flugtveje, mindre slukningsmidler, beredskabs- og værdisikringsplaner mv. Hjælperøgdykkeren er også uddannet til at medvirke under brandvæsenets indsats, herunder blandt andet som lokalkendt vejviser for brandvæsenets røgdykkere.

    Uddannelsen til hjælperøgdykker tager tre dage og skal derudover vedligeholdes hvert andet år.