Gå til hovedindhold

DanGer112

Her på siden kan du læse mere om INTERREG projektet - DanGer112

Indhold

  Interreg Logo

  Kraftige regnskyl, digebrud, oversvømmelser, tørke, skov- og naturbrande, men også pandemier - begivenheder som disse har alle noget til fælles - de kender ingen grænser og stopper derfor ikke ved en landegrænse. Hvad sker der egentlig, når sådanne begivenheder rammer grænseregionen mellem Tyskland og Danmark på samme tid og forårsager skader der?

  Det er spørgsmål som disse, vi beskæftiger os med i projektet INTERREG 6A -DanGer112.

  INTERREG-programmet er et finansieringsinstrument og en del af EU's struktur- og investeringspolitik og har i over 30 år støttet initiativer til at styrke samarbejdet mellem interessenter og lande i hele Europa. Finansieringen fokuserer på at identificere udfordringer, forhindringer og spørgsmål, der påvirker hverdagen, for eksempel inden for arbejdsmarked, uddannelse, sundhed, miljøbeskyttelse og sikkerhed. INTERREG-midlerne skal fremme og støtte samarbejdet mellem naboregioner og -lande ved EU's indre grænser og i fællesskab finde løsninger på udfordringer og muligheder, der ikke stopper ved en grænse. Og det er der mange eksempler på - f.eks. klimaforandringer, demografiske ændringer, samarbejde i beredskabs- og sikkerhedssektoren eller en pandemi.

  Vores projekt er en sammenslutning af administrative myndigheder langs den dansk-tyske grænse med ansvar for ikke-politisk beredskab som projektpartnere, samt et konstant voksende netværk af forskellige organisationer fra sikkerheds- og beredskabssystemet i begge lande. Det koordinerende lead-partnerskab ligger hos Brand og Redning Sønderjyllland, der støttes af projektpartnerne Region Syddanmark, Flensborg by, Nordfrislands Amt, Kystdirektoratet, Slesvig-Flensborg Amt og Sønderborg Kommunes Beredskab.

  Ved at samle ekspertisen og styrkerne på begge sider af grænsen og udveksle erfaringer kan forhindringer og problemer identificeres i fællesskab og derefter overvindes i fællesskab. Ekspertise og best practice udveksles, og der udvikles fælles løsninger. Vores fokus er på gensidig støtte i operationelle scenarier af alle typer og størrelser, overførsel af information og viden, netværk og kommunikation samt fælles træning og øvelser. Målet er at opnå et borgercentreret - gensidigt omkostningsneutralt - samarbejde i grænseregionen inden for ikke-politisk beredskab, brandbekæmpelse og civilbeskyttelse, både ved hverdagsulykker og brande samt ved større nødsituationer, herunder katastrofer.

  En national grænse må ikke være en hindring for assistance i nødsituationer i et grænseområde inden for EU. Nabohjælp eller administrativ bistand, uanset operationens størrelse, skal til enhver tid være mulig hurtigt, gensidigt gratis og uden komplikationer, selv på tværs af en landegrænse. Selv i tilfælde af større skader eller katastrofer må hurtig og ukompliceret støtte ikke være en langvarig administrativ handling på tværs af flere administrative niveauer. Gode relationer på tværs af landegrænser bidrager til fred og sikkerhed samt til beskyttelse og velfærd for alle.

  Særligt samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion er unikt. Især i grænselandet - regionen Sønderjylland-Schleswig - har der altid været et tæt bånd. DanGer112 er den succesfulde fortsættelse af finansierede projekter fra INTERREG 4A og INTERREG 5A finansieringsperioder med et konstant voksende netværk fra "blålysfamilien".

  DanGer112-projektet er støttet af INTERREG 6A med et tilskud på ca. 442.000 euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

  Læs mere om DanGer112

  Læs projektbeskrivelsen for DanGer112 (tysk)