Gå til hovedindhold

Om os

Brand & Redning Sønderjylland er et selskab bestående af beredskaberne fra Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Vi har i alt 28 frivillige brandværn og fire falck-stationer, som skal servicere de tre kommuner ved brand og lignende.

Indhold

  Brand & Redning Sønderjylland er et selskab bestående af beredskaberne fra Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Vi har i alt 28 frivillige brandværn og fire falck-stationer, som skal servicere de tre kommuner ved brand og lignende.

  Brand & Redning varetager mange forskellige opgaver, bl.a.: 

  • Brandteknisk byggesagsbehandling
  • Brandsyn af skoler, institutioner, koncert- og forlystelsessteder, brandfarlige virksomheder m.v.
  • Kurser i førstehjælp, elementær brand m.v.
  • Brandslukning, redning, miljø og søredning
  • Forplejning og indkvartering af evakuerede og nødstedte
  • Ansøgning om afholdelse af særlige arrangementer
  • Uddannelse af brandfolk

  Du finder her selskabets vedtægter og ankestyrelsens godkendelse.

  I forbindelse med vedtægtsændringerne 2022 kan du her finde ankerstyrelsen svar.

  Beredskabskommissionen har, pr. 1. januar 2022, fastsat serviceniveauet for beredskabet i de tre deltagerkommuner i Den risikobaserede dimensionering.

  Som supplement til den risikobaserede dimensionerings pkt. 3.2 er det forebyggende arbejde yderlig beskrevet i Plan for forebyggelse.

  Imellem Brand & Redning Sønderjylland og de tre kommuner er der indgået samarbejdsaftaler, som beskriver hvilke opgaver selskabet løser for kommunerne. Samarbejdsaftalerne kan læses her: