Gå til hovedindhold

Nøglebokse

Nøglebokse og adgang til erhvervsbygninger i tilfælde af brand.

Indhold

  1. Lovgivning

  Denne vejledning er udarbejdet i overensstemmelse med bygningsreglementet fra 2018, hvor der i § 126 er beskrevet kravene til Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder at Redningsberedskabet uhindret skal kunne komme frem til bygninger, samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri fra 2012 kapitel 6.1 om adgangs- og tilkørselsforhold. For at sikre brandvæsnet en hurtig adgang gennem låste porte, døre m.v. er der i visse tilfælde krævet anbragt en nøgleboks. Dette kan f.eks. være tilfældet ved aflåste porte, bomme, pullerter, kæder i tilkørselsveje, aflåste adgangsdøre til automatiske brand- og sprinklercentraler.

  2. Hvad er en nøgleboks

  En nøgleboks er, som navnet antyder, en boks hvori der placeres nøgler. Når Brand & Redning Sønderjylland bliver kaldt til brand, kan vi således åbne nøgleboksen og bruge nøglerne i boksen til at få adgang til virksomheden, hvorved det ikke er nødvendigt at bruge kostbar tid på at ødelægge hegn, port eller lignende for at få adgang.

  Det nøglebokssystem, der anvendes af Brand & Redning Sønderjylland, er baseret på et intelligent nøglesystem fra Birepo, der korrekt monteret er godkendt i ’Klasse 3’ [1]. Nøgleboksene findes i 2 modeller, enten som en kasse der monteres udvendigt enten på mur eller på hegn, og alternativt som en cylinder til indmuring/-boring i murværk eller beton (Se nedenstående billede).

  Nøgleboksene sælges af Brand & Redning Sønderjylland. Prisen fremgår af det til enhver tid gældende takstkatalog.

  3. Bestilling og opsætning af nøgleboks

  For aftaler vedrørende køb af nøgleboks skal der rettes henvendelse til Brand & Redning på telefon 73 76 66 66. Ved henvendelsen aftales nøglebokstype, samt nærmere vedrørende fremsendelse eller afhentningstidspunkt, hvorefter Brand & Redning vil klargøre den ønskede boks.

  Virksomheden skal selv sørge for montage og ejer selv nøgleboksen efter køb. Vejledning til opsætning af de forskellige typer nøglebokse finder her:

  Hvor nøgleboks monteres uden at være i direkte tilknytning til blitz, skal der altid monteres et 105 x 105 mm 'nøgleboks'skilt, ved boksen. For nøglerør skal skiltet monteres uanset placering. Skiltet kan købes sammen med boks/rør.

  Når boksen er monteret, skal der igen rettes henvendelse til Brand & Redning Sønderjylland og der aftales et tidspunkt, hvor virksomhedens nøgler skal låses inde i nøgleboksen.

  4. Nedlægning og afmontering af nøgleboks

  Ved nedlægning af nøgleboksen rettes henvendelse til Brand & Redning på telefon 73 76 66 66, hvor der aftales tid for afmonteringen. Brand & Redning Sønderjylland forestår afmonteringen. Nøglen afleveres til ejeren og nøgleboksen returneres.

  Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Brand & Redning Sønderjylland på mail beredskab@brsj.dk, eller på telefon 73 76 66 66.

  [1] Godkendelsen bliver foretaget af forsikringsselskaberne – systemer der er godkendt af forsikringsselskaberne er optaget på en liste hos ”Forsikring og Pension” under mekaniske sikringsprodukter.