Gå til hovedindhold

Frivillig i Beredskabet (ikke 5 min. beredskab)

Brand & Redning Sønderjyllands frivilligenhed har adresser på tre lokationer i beredskabets dækningsområde; Haderslev, Tønder og Aabenraa. Frivilligenhederne anvendes ved en række større opgaver, men er ikke en del af vores "5 minutters beredskab", hvilket giver andre muligheder for at hjælpe.

Indhold

  Brand & Redning Sønderjyllands frivilligenhed har adresser på tre lokationer i beredskabets dækningsområde. Afdelingerne ligger i Tønder, Aabenraa og Haderslev.
  Frivilligenheden ved Brand & Redning Sønderjylland er et velfungerende frivilligt beredskab som aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker. Frivilligenheden er et vigtigt supplement til vores akutte beredskab, der altid indsættes først. Frivilligenheden ved Brand & Redning Sønderjyllands løser en lang række beredskabsopgaver, ofte i tæt samarbejde med vores andre enheder. Frivilligenheden består af ca. 25 personer som er uddannet inden for det fagområde vi kalder Stabsstøtte og Teknisk Service. Frivillige indsættes primært i forbindelse med forplejning og indkvarteringsopgaver, stabsstøtte og førstehjælp.

  Stabsstøtte og Teknisk Service

  Målgruppen for Stabsstøtte og Teknisk Service er personer, der har lyst til at varetage opgaver inden for beredskabets støttefunktioner, herunder klargøre og udlevering af forplejning, funktionen som stabshjælpere, opgaven med drift af indkvarteringsfaciliteter, samt andre logistiske støttefunktioner i Brand & Redning Sønderjylland.

  Læs mere her om de enkelte områder.

  Forplejning og Indkvartering

  (Tønder, Aabenraa og Haderslev)
  Forplejning og indkvarteringstjenesten er den tjenestegren som varetager opgaver i forbindelse med at klargøre forplejning til indsatspersonel og nødstedte samt indkvartering af nødstedte/evakuerede personer.

  Opgaver:

  • Forplejning af egne og fremmede styrker
  • Forplejning af nødstedte
  • Transport og udlevering af forplejning
  • Indkvartering af nødstedte i evakueringssituationer
  • Klargøring af indkvarteringscentre
  • Transport af materiel

  Stabsstøtte

  (Tønder, Aabenraa og Haderslev)
  Som frivillig inden for dette område vil du virke som stabshjælper i en af vores tre stabe der iværksættes ved større og/eller længerevarende indsatser.

  Opgaver:

  • Stabshjælpere / logfører / radiooperatør i en af stabene.
  • Hjælpe med logistik og radiokommunikation med mandskab og kørerne ressourcer.

  Uddannelse m.m.

  Som en del af frivilligenheden bliver man altid uddannet til de opgaver man skal løse. Uddannelsen ligger om aftenen og i weekenden uden for normal arbejdstid.
  Som frivillig har man ikke vagtforpligtelser. Man får udleveret en personlig uniform og kommer til at indgå i et fællesskab med et stærkt sammenhold og mange spændende opgaver.

  Hvilke krav sætter vi til dig

  For at blive frivillig i Brand og Redning Sønderjylland, skal følgende generelle krav være opfyldt

  • Du skal have en god fysik
  • Du skal være psykisk robust
  • Ren straffeattest
  • Du skal være fyldt 18 år

  For din egen skyld

  Du får en masse igen, når du giver noget af din tid som frivillig

  • Du får et frivillig-liv med mening, stærkt sammenhold og godt kammeratskab
  • Du får nogle kompetencer og måske en uddannelse, som du kan bruge uden for beredskabet.
  • Du lærer en masse om dig selv, og hvordan du reagerer, når der er pres på.

  Hvad gør du nu

  Vil du høre mere om at gøre tjeneste, som frivillig, ved Brand & Redning Sønderjylland, og hvilke uddannelsesmæssige muligheder der er for dig, kan du kontakte en af følgende:

  Beredskabsforbundets Haderslev Kreds: Kredsleder Karsten Donner, mail kd@brsj.dk, mobil 22600190

  Beredskabsforbundets Tønder Kreds: Kredsleder Dorte Jensen, mail jensendorte@hotmail.dk, mobil 60209201

  Beredskabsforbundets Aabenraa Kreds: Kredsleder Poul A. Hansen, mail poul.ahr.hansen@gmail.com, mobil 61732910

  Teamkoordinator Kenneth Achner, mail kac@brsj.dk, mobil 24228703


  Vi glæder os til at høre fra dig!