Gå til hovedindhold

Blinde alarmer

Antallet af blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) har i flere år ligget højt på omkring 12.000 om året. Hver gang alarmen går, skal brandvæsenet rykke ud, og det koster tid og ressourcer.

Brandvæsenet har mulighed for at opkræve et gebyr på 5.679 kr. (pr.1.1.2020), hver gang det rykker ud til en blind alarm, og det koster virksomheder, butikker og offentlige institutioner mange penge. Derfor har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og Tekniq - installatørernes organisation udarbejdet en kampagne, som skal minimere antallet af alarmer, som går i gang, uden at der er opstået en brand.

Sådan kan de blinde alarmer undgås

Brandalarmer bliver ofte sat i gang uden brand, fordi der fx udledes tobaksrøg, mados og støv i nærheden af en branddetektor. Du kan undgå blinde brandalarmer ved at:

  • Informere håndværkerne om, at der er automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), og at støv og røg kan udløse en brandalarm.
  • Undersøge, om der hænger en branddetektor over ting, der udleder røg, som fx ovne og askebægere.
  • Lade være med at ryge ved en branddetektor og, hvis du ryger indenfor, tjekke, om du står under eller tæt på en branddetektor.
  • Vedligeholde ABA-anlægget, sørge for at fejl bliver udbedret og huske at få anlægget kontrolleret.