Gå til hovedindhold

En brandsikker Sankthans

Du skal ikke søge om tilladelse til afbrænding af Sankthansbål den 23. juni.

Har du andre spørgsmål til regler om afbrænding af Sankthans bål og bål generelt, kontakt miljøafdelingen i din kommune.

Indhold

  Vis hensyn 

  • Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ
  • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor bålet kort tid før det skal tændes
  • Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder
  • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og glæder er helt slukket - hæld gerne vand på

  Sankthansbål skal være placeret mindst

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag
  • 60 m fra brændbare markafgrøder
  • 200 m fra stråtækte huse, brandfarlige oplag og letantændelig bevoksning som fx nåletræer