Gå til hovedindhold

En brandsikker Sankthans

Du skal ikke søge om tilladelse til afbrænding af Sankthansbål den 23. juni.

I fald afbrænding ønskes en anden dato end denne, skal du søge herom hos den aktuelle kommunes miljøafdeling.

Indhold

  Vis hensyn 

  • Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ
  • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor bålet kort tid før det skal tændes
  • Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder
  • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og glæder er helt slukket - hæld gerne vand på

  Sankthansbål skal være placeret mindst

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag
  • 60 m fra brændbare markafgrøder
  • 200 m fra stråtækte huse, brandfarlige oplag og letantændelig bevoksning som fx nåletræer