Gå til hovedindhold

Jul

December måned er stearinlysenes tid – men også brandenes. Vær derfor opmærksom, når du bruger ild indendørs. Få her 24 brandgode råd til, hvordan du holder en sikker jul.

Indhold

  1. Anbring kalenderlyset i en stabil, ubrændbar stage. Brug lysmanchetter af stanniol – og helst selvslukkende lys. Anbring fyrfadslys i sikre, ubrændbare holdere.
  2. Husk at slukke kalenderlyset. Gå aldrig fra tændte levende lys.
  3. Stil ikke levende lys i nærheden af gardiner eller andet let antændeligt. Anbring de levende lys, så de ikke kan nås af mindre børn eller af hunde- og kattehaler.
  4. Pas især på adventskranse og juledekorationer. Lysets flamme må aldrig kunne nå de brændbare materialer. Det sikreste er at holde lys og dekorationer hver for sig.
  5. Sørg for at juletræet er så friskfældet som muligt. Skær et par centimeter af stammen, når du kommer hjem med træet og sæt det straks i en spand med vand. Opbevar juletræet udendørs, indtil det skal bruges. Brug en juletræsfod, der kan fyldes med vand. Tjek vandstanden dagligt – og fyld efter.
  6. Tjek husets røgalarmer. Hav altid et reservebatteri liggende parat.
  7. Røgalarmer bør ikke anbringes tæt på køkkenet: Det er irriterende, når osen fra julestegen sætter alarmen i gang.
  8. Undgå skorstensbrand: Fyr kun med rent, tørt brænde, og sørg for rigelig lufttilførsel.
  9. Undgå overbelastning af elinstallationerne – brug aldrig sikringer med for højt amperetal.11
  10. Brug ikke elektriske apparater, hvis der er ”knas” med dem. Kassér dem, eller send dem til reparation.
  11. Husk at slukke for strygejernet – og træk stikket ud.
  12. Undgå løse ledninger på gulvet og mange forgreninger fra de enkelte stikkontakter.
  13. Hvis der går ild i noget elektrisk: Afbryd for strømmen, før du slukker.
  14. Ryg aldrig i sengen.
  15. Undgå rygning i lænestol eller sofa, når du er træt eller døsig.
  16. Hæld vand på asken, før du tømmer askebægeret i skraldespanden. Eller vent med at tømme askebægeret til næste dag.
  17. Hav nogle vandfyldte blomstervandkander med spreder stående parat i rum med levende lys og juledekorationer. En vandforstøver (blomsterspray) kan også bruges til at slukke en mindre brand i en juledekoration. Når juletræet tændes, bør man supplere med en spand vand og en gulvklud. Endnu bedre er det at have en tilkoblet haveslange hængende klar – eller en 6 kg pulverslukker stående parat.
  18. Planlæg og øv, hvordan du og din familie kommer i sikkerhed, hvis der opstår brand i jeres bolig.
  19. Hold altid øje med gryder og pander på komfuret. Forlad aldrig huset, og læg dig aldrig til at sove, når du har sat mad over.
  20. Hvis der går ild i fedtstof: Læg låg på, så ilden kvæles, og sluk for varmetilførslen.
  21. Brug aldrig vand til slukning af brændende fedt, olie, smør, margarine og friture.
  22. Forbrændinger skal skylles med tempereret vand, indtil smerterne er væk.
  23. Luk døre og vinduer, forlad stuen og ring 1-1-2, hvis branden ikke bliver slukket sikkert.
  24. Anbring julelysene sikkert på juletræet, så flammen ikke kan antænde grene og pynt. Husk at slukke lysene – før de brænder helt ned. Pas ekstra på i dagene efter juleaften, når juletræ og dekorationer er blevet knastørre.

  Glædelig jul!