En brandsikker Sankthans

Du skal ikke søge om tilladelse afbrænding af Sankt Hans bål den 23. juni.

I fald afbrænding ønskes en anden dato end denne, skal du søge herom hos den aktuelle kommunes miljøafdeling.

  Vis hensyn 

  • Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ.
  • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor bålet kort tid før det skal tændes.
  • Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder.
  • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og glæder er helt slukket - hæld gerne vand på.

  Sankthansbål skal være placeret mindst

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 m fra brændbare markafgrøder.
  • 200 m fra stråtækte huse, brandfarlige oplag og letantændelig bevoksning som fx nåletræer.

   

   

   

   

   

  Sidst opdateret 22.06.2020

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?