Gå til hovedindhold

Drift og brug

Brugerne eller personalet skal være klar over, hvordan bygningen må anvendes, men også hvordan de skal undgå brand og hvad de skal gøre, hvis der alligevel opstår brand i bygningen.

Indhold

  Markeringer og skiltning

  Der kan være placeret markeringer og skiltning i bygningen, som fortæller hvordan møblement må opstilles, hvilke døre der er flugtveje, hvor brandslukningsmateriel mv. er placeret. Skilte og markeringer er en hjælp til, at personalet kan anvendes bygningen som tilsigtet og må selvfølgelig ikke fjernes.

  Flugtveje

  Bygninger er indrettet med flugtveje, således at det er muligt at evakuere i tilfælde af brand. Flugtveje kan være døre direkte til det fri, men kan også være flugtvejsgange og flugtvejstrapper. Der er regler som begrænser mulighederne for indretning af flugtveje med møblement samt bestemmelser om at de ikke må spærres.

  Hvor mange personer i bygningen

  Indretning og flugtveje i bygninger er tilpasset hvor mange personer, der må være i bygningen. Der må derfor ikke lukkes flere ind, end bygningen og de enkelte rum er beregnet og godkendt til.

  I rum der er beregnet til flere end 150 personer, skal der være skiltet med det godkendte maksimale antal personer, der må være i rummet. Skiltet fås ved Brand & Redning Sønderjylland.

  Uddannelse og instruktion

  Der skal være udarbejdet ordensregler, som bla. kan omhandle hvordan brand forebygges, at flugtveje og redningsåbninger ikke må spærres og at der ikke må placeres brændbare materialer i teknikrum.

  Der skal forefindes en brand- og evakueringsinstruks, som beskriver hvad der skal foretages, såfremt der opstår brand i bygningen.

  Personale, der færdes i bygningen være instrueret i brand- og evakueringsinstruksens indhold og placering, samt deres rolle i instruksen. De skal ligeledes være instrueret i ordensreglerne. Her på siden findes der både skabeloner for brand- og evakueringsinstruks, men også for ordensregler.

  Personalet skal derudover i relevant omfang være instrueret i placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.

  Hvor kan jeg læse mere

  Reglerne findes i bygningsreglement 2018

  Tilhørende vejledning