Gå til hovedindhold

Vedligehold

Bygningsdele og brandtekniske installationer skal vedligeholdes i hele bygningens levetid, således at brandsikkerheden mindst svarer til opførelsestidspunktet

Indhold

  Vedligeholdelse af bygningsdele og brandtekniske installationer skal som udgangspunkt foretages efter leverandørernes/producentens anvisninger. Disse anvisninger bør den driftsansvarlige have adgang til. Uanset om anvisningerne er til rådighed, skal vedligehold dog foregå med de minimumsintervaller og det minimumsindhold som er beskrevet i bygningsreglement 2018.

  Egenkontrol af bygningsdele og brandtekniske installationer

  Egenkontrol er den kontrol som driftsansvarlig selv kan/skal udføre. På skabelonen ”Oversigt over egenkontrol” på denne side fremgår det, hvilke eftersyn/kontroller der er omfattet af egenkontrol samt med hvilket interval kontrollen skal udføres.

  Egenkontrollen skal dokumenteres, hvilket f.eks. kan gøres ved at anvende tjeklisterne for de enkelte bygningsdele eller brandtekniske installationer, som ligeledes er placeret på denne side.

  Eksterne kontroller af brandtekniske installationer

  For vedligeholdelse og kontrol, som driftsansvarlig ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Denne kontrol og vedligeholdelse kaldes ”Eksterne kontroller”.

  På skabelonen ”Oversigt over ekstern kontrol” på denne side fremgår det, hvilke eksterne kontroller der som min. skal foretages på de brandtekniske installationer. Kontrollerne skal foretages af firmaer, der er kvalificerede til opgaven.

  Kontrollen skal dokumenteres, hvilket f.eks. kan gøres ved at anvende skabelonerne for ”Ekstern kontrolskema”, hvor det dels fremgår direkte hvilken ekstern kontrol der skal foretages og dels kan den driftsansvarlige udfylde kontaktoplysningerne på det eksterne firma, således at disse oplysninger altid er tilgængelige.

  Hvor kan jeg læse mere

  Reglerne findes i bygningsreglement 2018

  Tilhørende vejledning