Gå til hovedindhold

Risikostyring

Selvom en bygning og dens brandtekniske installationer vedligeholdes efter reglerne, er der alligevel engang imellem noget som ikke virker. Hvad gør man, indtil fejlen er udbedret?

Indhold

  De brandtekniske installationer og bygningsdele er tilpasset bygningens godkendte brug. Konstateres der fejl eller mangler, skal fejlene og manglerne selvfølgelig rettes hurtigst muligt I mellemtiden skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er rettet. I yderste konsekvens, er det kompenserende tiltag, at bygningen ikke må bruges.

  Fejl eller nedbrud på brandtekniske installationer

  Der skal for alle brandtekniske installationer udarbejdes procedurer ift. fejl/nedbrud. Procedurerne skal udarbejdes på forhånd, f.eks. i form af actioncards. Der findes eksempler på actioncards her på siden.

  Har fejl eller nedbrud indflydelse på personsikkerhed, skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret, alternativt må lokalerne ikke benyttes.

  Brandtekniske installationer med indflydelse på personsikkerhed kan f.eks. være automatisk brandalarmanlæg, varslingsanlæg, røgalarmanlæg mm.

  Fejl på bygningsdele 

  Har fejl på bygningsdele indflydelse på personsikkerhed, skal der iværksættes kompenserende tiltag, indtil fejlen er udbedret. Alternativt må lokalerne ikke benyttes.

  Bygningsdele med indflydelse på personsikkerhed kan f.eks. være brandcelleadskillelser, brandglas, branddøre, brandporte og flugtvejsdøre.

  Hvis en dørpumpe til en branddør f.eks. ikke kan lukke døren helt tæt og i fals, og dørpumpen ikke umiddelbart kan repareres, kan et midlertidigt kompenserende f.eks. være at

  • Holde døren lukket og
  • Opsætte skilte på begge sider af døren om at døren skal holdes lukket og
  • Instruere personalet i at holde døren lukket

  Hvor kan jeg læse mere

  Reglerne findes i bygningsreglement 2018

  Tilhørende vejledning