Gå til hovedindhold

Drift-, kontrol og vedligeholdelse

Pr. 1. januar 2020 er der trådt nye regler i kraft om drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele.

Reglerne for eksisterende byggeri er skærpede, således at der nu er krav om, at drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger skal følge bygningsreglementets nye ”DKV-vejledning”.

Indhold

  Hvad er drift-, kontrol og vedligeholdelse

  Når en bygning er nybygget, fungerer alt som det skal, men over årene medfører daglig drift og brug, at der opstår slid. Baggrunden for drift-, kontrol og vedligeholdelse af bygninger er, at den brandsikkerhed bygningen er ”født med”, skal opretholdes i hele bygningens levetid.

  På undersiderne til denne hjemmeside, kan der læses mere omkring disse 4 emner, ligesom der er skabeloner til instrukser, vedligeholdelse, risikostyring mv.

  Intro til den nye ”DKV-vejledning

  Den nye DKV-vejledning omhandler alt byggeri. Denne hjemmeside er udarbejdet specifikt med henblik på at informere omkring de nye regler på steder, hvor Brand & Redning Sønderjylland går brandsyn, og derfor kun regler omkring disse steder er behandlet.

  Hvilke regler gælder for min bygning?

  Har man en bygning, som er godkendt efter bygningsreglement 2018, skal der ifm. byggesagen være godkendt en drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan, som opfylder DKV-vejledningens krav, og den skal blot følges.

  Har man en bygning med en drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan, som er godkendt efter et bygningsreglement ældre end bygningsreglement 2018, skal kontrol- og vedligeholdelse følge beskrivelserne i den udarbejdede plan. Forhold vedr. drift af bygningen skal i relevant omfang være indarbejdet i planen eller som minimum følge beskrivelserne i DKV-vejledningens kap. 7.3.

  Har man ingen godkendt DKV-plan, skal både drift af bygningen samt kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele følge den nye ”DKV-vejledning”.

  Hvor kan jeg læse mere

  Reglerne findes i bygningsreglement 2018

  Tilhørende vejledning

  Infobrev januar 2024

  Præsentation DKV