Gå til hovedindhold

Driftsorganisationen

Der skal være aftalt en driftsorganisation, således at ansvar og opgaver ifm. drift, kontrol og vedligehold er fastsat.

Indhold

  Ejer

  Det er bygningsejeren, der har det overordnede ansvar for bygningens drift, kontrol og vedligeholdelse. Ejeren af bygningen kan udpege en person (driftsansvarlige), der varetager den daglige drift, kontrol og vedligeholdelse af de brandmæssige aspekter. Bygningsejer skal i dette tilfælde give den driftsansvarlige person de nødvendige beføjelser til at varetage dette

  Driftsansvarlig

  Driftsansvarlig varetager på bygningsejerens vegne drift-, kontrol og vedligehold af bygningen. Der kan sagtens være flere driftsansvarlige, ligesom der kan være afløsere for driftsansvarlig. Opgavefordelingen skal bare være klar.

  Lejer

  Hele eller dele af en bygning kan være udlejet og der kan i den forbindelse være forhold ifm. drift-, kontrol og vedligeholdelse, hvor lejer har forpligtelser.

  Det er vigtigt at have en skriftlig aftale om, hvilke dele af drift-, kontrol og vedligeholdelse som lejer skal stå for, og hvilke dele ejer selv sørger for. Dette kan f.eks. gøres i lejekontrakten. Det er dog fortsat ejers ansvar at disse elementer vedligeholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

  Driftsorganisation

  Den aktuelle driftsorganisation skal findes på skrift. På siden her er placeret en skabelon, som kan benyttes.

  Husk at Brand & Redning Sønderjylland til enhver tid skal have kendskab til driftsorganisationen. Dette kan f.eks. gøres ved at sende en kopi af den udfyldte skabelon til beredskab@brsj.dk

  Hvor kan jeg læse mere

  Reglerne findes i bygningsreglement 2018

  Tilhørende vejledning